Hlášení Intrastatu vs. přiznání k DPH, třetí díl

Hodnoty v hlášení Intrastatu jsou často celními úřady porovnávány s hodnotami, které daňový subjekt uvedl do přiznání k DPH. Z našich zkušeností takto postupují nejen kontrolní oddělení celních úřadů České republiky, ale i ostatních zemí EU. Intrastat by měl korespondovat s přiznáním k DPH, bohužel tomu tak často není.

Obě hlášení se mohou výrazně lišit, a to nejen z důvodů popsaných v předchozích dílech. Dalším důvodem může být skutečnost, že Intrastat sleduje fyzický pohyb zboží, ke kterému může docházet i z jiných příčin, než je nákup a prodej zboží. Například zboží prodávané přes e-shopy, je dopraveno ke svému zákazníkovi, ale jeho velká část bývá vracena zpět prodejci. Je to dáno způsobem nakupování, často jde o nevyhovující zboží, zboží vrácené ve smluvní lhůtě nebo i nepřevzaté zásilky. Fakturačně je takovéto zboží dobropisováno a celková částka přiznání k DPH je pak o sumu dobropisů daného měsíce snížena. V hlášení Intrastatu se ale v jednom směru objeví veškeré prodané zboží a v druhém směru všechno vrácené zboží. To ale pouze v případě, že zpravodajská jednotka má povinnost hlásit Intrastat v obou směrech, jinak se například údaje o vráceném zboží v Intrastatu vůbec neobjeví.
 
Intrastat a přiznání k DPH takto mohou vykazovat značné rozdíly, které mohou být důvodem následných kontrol. Je dobré si důvody rozdílů uvědomit a včas a správně argumentovat v případě dožádání informací ze strany kontrolních úřadů.