Intrastat - vykazování odeslání nových dopravních prostředků neplátcům DPH (změna od r. 2018)

 Do konce roku 2017 se do CZ Intrastatu nevykazovaly vývozy nových dopravních prostředků, které byly určené pro osoby z jiného státu EU, neregistrované k DPH.

Novým dopravním prostředkem se pro účely Intrastatu rozumí:
- Motorové vozidlo prodané do šesti měsíců ode dne uvedení do provozu, s nájezdem nižším než 6000 km.
- Loď prodaná do tří měsíců ode dne uvedení do provozu, s nájezdem nižším než 100 hodin.
- Letadlo prodané do tří měsíců ode dne uvedení do provozu, má-li nalétáno méně než 40 hodin.
 
Všechny tyto prodeje ? nejčastěji prodeje osobních automobilů, odeslaných z České republiky do jiné země EU, příjemcům neregistrovaným k DPH (občané ? fyzické osoby), nebyly do ledna 2018 předmětem vykazování v Intrastatu. Nově tedy došlo ke změně, a tyto prodeje se musí vykazovat v hlášení Intrastatu ve směru odeslání, pod kódem obchodní transakce 19 (odeslání zboží prodaného osobám neregistrovaným k dani z přidané hodnoty). Prodejní cena je v tomto případě včetně tuzemského DPH, ale do hlášení Intrastatu se jako fakturovaná hodnota uvádí pouze cena bez DPH.