Intrastat 2018 - základní prahy pro vykazování Intrastatu v rámci celé EU

Níže uvádíme kompletní přehled za všech 28 zemí Evropské unie a jejich prahové limity (částky jsou uvedeny v EUR nebo v příslušné národní měně), po jejichž překročení v dané zemi vzniká povinnost vykazovat Intrastat.
 
Jedná se o základní prahy pro podávání hlášení Intrastatu ve zjednodušené verzi, pokud tuto možnost legislativa dané země umožňuje. Takové země pak mají stanoveny další limity, po jejichž dosažení je nutné předkládat hlášení Intrastatu v detailní podobě, se všemi předepsanými informacemi (statistická hodnota, dodací podmínky, atp.).
 
Prahové hodnoty ? limity pro vykazování Intrastatu  v jednotlivých zemích EU jsou definovány v článku 10. nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 . Při stanovování prahových hodnot musí členské státy zajistit, aby alespoň 97% jejich vývozu uvnitř EU a 93% jejich dovozu uvnitř EU bylo vykazováno do Intrastatu. Níže uvedený přehled tedy nepřímo dává představu o vnitrounijním obchodu jednotlivých zemí.

  
Země
limit pro přijetí
limit pro odeslání
měna
Rakousko
? 750 000
? 750 000
EUR
Belgie
? 1 500 000
? 1 000 000
EUR
Bulharsko
430 000
260 000
BGN
Chorvatsko
1 900 000
1 000 000
HRK
Kypr
? 130 000
? 55 000
EUR
Česká republika
8 000 000
8 000 000
CZK
Dánsko
6 200 000
4 700 000
DKK
Estonsko
? 230 000
? 130 000
EUR
Finsko
? 550 000
? 500 000
EUR
Francie
? 460 000
? 460 000
EUR
Německo
? 800 000
? 500 000
EUR
Řecko
? 150 000
? 90 000
EUR
Maďarsko
170 000 000
100 000 000
HUF
Irsko
? 500 000
? 635 000
EUR
Itálie
? 800 000
? 400 000
EUR
Lotyšsko
? 200 000
? 100 000
EUR
Litva
? 250 000
? 150 000
EUR
Lucembursko
? 200 000
? 150 000
EUR
Malta
? 700
? 700
EUR
Nizozemí
? 1 000 000
? 1 200 000
EUR
Polsko
3 000 000
2 000 000
PLN
Portugalsko
? 350 000
? 250 000
EUR
Rumunsko
900 000
900 000
RON
Slovensko
? 200 000
? 400 000
EUR
Slovinsko
? 140 000
? 220 000
EUR
Španělsko
? 400 000
? 400 000
EUR
Švédsko
9 000 000
4 500 000
SEK
Velká Británie
1 500 000
250 000
GBP