Limity a lhůty pro podání hlášení Intrastatu v roce 2018 v ČR a dalších zemích.

Intrastat Česká republika

V Intrastatu se oproti roku 2017 nic nezměnilo, stále platí, že povinnost vykazovat CZ Intrastat začne v měsíci, kdy je překročena hranice 8 mil CZK ve směru přijetí nebo odeslání. Hlášení CZ Intrastatu v elektronické formě musí být podána nejpozději 12-tý pracovní den měsíce následujícího.
 
Intrastat Slovensko
Ani na Slovensku stejně jako v ČR nedošlo k žádné změně. Limit povinnosti vykazovat Intrastat na Slovensku zůstává na výši 200.000 EUR pro směr přijetí a 400.000 EUR pro směr odeslání. Pro SK Intrastat platí, že hlášení musí být podána do 15-tého kalendářního dne následujícího měsíce (pokud tento termín vychází na sobotu, neděli nebo státní svátek, posouvá se termín na nejbližší následující pracovní den).
 
Intrastat Rakousko
V roce 2018 zůstává výše limitu po jehož překročení vznikne povinnost vykazovat AT Intrastat stejná jako loni - 750.000 EUR pro směr přijetí nebo směr odeslání. Termín pro podání měsíčního hlášení Intrastatu je stanoven na 10-tý pracovní den měsíce následujícího. Limit a termín pro podání AT Intrastatu se tedy oproti roku 2017 nijak nezměnily.
 
Intrastat Německo           
Limity po jejichž překročení vznikne povinnost vykazovat DE Intrastat zůstávají v roce 2018 stejné - 800.000 EUR pro směr přijetí a 500.000 EUR pro směr odeslání. Limity od kterých vzniká povinnost vykazovat v hlášeních Intrastatu údaje o statistické hodnotě jsou 38 mil. EUR pro směr přijetí a 46 mil. EUR pro směr odeslání (za předchozí rok). Hlášení DE Intrastatu musí být podána nejpozději do10-tého pracovního dne následujícího měsíce.
 
Intrastat Polsko 
Změna nenastala ani u PL Intrastatu, základní práh pro vykazování je 3 mil PLN pro přijetí a 2 mil PLN pro odeslání. Pro PL Intrastat platí ještě další prahy pro vykazování hlášení Intrastatu v detailní podobě (včetně údajů o statistické hodnotě, kódu dodacích podmínek a druhu dopravy). Pro rok 2018 je to 50 mil. PLN ve směru přijetí a 93 mil. PLN ve směru odeslání, počítáno za minulý kalendářní rok. Termín pro podání PL Intrastatu je nejpozději do10-tého pracovního dne následujícího měsíce.
 
Intrastat Maďarsko
Limity pro vykazování HU Intrastatu jsou v roce 2018 170 mil. HUF pro přijetí a 100 mil. HUF pro směr odeslání. Lhůta pro podání měsíčních hlášení je do 15-tého kalendářního dne měsíce následujícího. Pokud je tento den svátek, posouvá se lhůta na nejbližší další pracovní den.
 
Intrastat Rumunsko
Pro vykazování RO Intrastatu se v roce 2018 zvedl limit na 900.000 RON pro směr přijetí (v roce 2017 to bylo 500.000 RON), pro směr odeslání zůstal limit na Intrastat ve stejné výši 900.000 RON. Lhůta pro podání měsíčních hlášení je do 15-tého kalendářního dne měsíce následujícího.
 
Intrastat Bulharsko
V roce 2018 jsou limity, kdy začne povinnost vykazovat Intrastat ve výši 410.000 BGN pro směr přijetí a 240.000 BGN pro směr odeslání. Hlášení Intrastatu musí být podána nejpozději do 10-tého v následujícím měsíci.
 
Intrastat Chorvatsko
Zde došlo v roce 2018 ke zvýšení vykazovacích limitů na: 1.900.000 HRK pro směr přijetí a 1000.000 HRK pro směr odeslání (v roce 2017 to bylo 1.700.000 HRK pro přijetí a 950.000 HRK pro odeslání). Beze změny zůstala lhůta pro podání hlášení Intrastatu a to do 15-tého kalendářního dne násl. měsíce.
 
Intrastat Slovinsko
Povinnost vykazovat Intrastat v roce 2018 začne při překročení částky 140.000 EUR ve směru přijetí a 220.000 EUR ve směru odeslání. Hlášení musí být podána nejpozději do 15-tého kalendářního dne v následujícím měsíci. Pokud tento den není pracovním dnem, musí být hlášení Intrastatu podána dříve, a to v předcházejícím pracovním dni.