Intrastat a nový celní sazebník pro rok 2018

Změny celního sazebníku, které se dotknou vykazování Intrastatu  v roce 2018 nejsou tak výrazné, jako v roce 2017. K těmto změnám dochází téměř každoročně, kdy pro určité druhy zboží jsou vytvořeny nové položky, respektive přečíslovány nebo rozděleny položky původní. 
Změny platné s účinností od 1. ledna 2017 (v Intrastatu se projeví až v únoru 2018, při podání hlášení  Intrastatu za leden 18), specifikuje prováděcí nařízení Komise EU ze dne 12. října 2017, pod číslem 2017/1925, kterým se změnila příloha 1 Nařízení Rady EHS č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a společném celním sazebníku (TARIC).
 
K výše uvedenému nařízení ohledně změn kombinované nomenklatury, vydal Český statistický úřad dne 30. listopadu 2017 Sdělení o aktualizaci Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků, vydané ve Sbírce zákonů pod číslem 420 /2017. Seznam doplňkových statistických znaků (které je nutné uvádět v hlášení Intrastatu) k příslušným kódům kombinované nomenklatury je uveden v příloze tohoto sdělení.
 
Níže uvádíme korelační tabulku kódů kombinované nomenklatury, u kterých se projeví výše uvedené změny při vykazování Intrastatu od ledna 2018.
 
CN2017
CN2018
19059060
19059070
19059060
19059080
19059090
19059070
19059090
19059080
29397900
29397910
29397900
29397990
32151110
32151100
32151190
32151100
32151910
32151900
32151990
32151900
36030010
36030020
36030010
36030030
36030090
36030040
36030090
36030050
36030090
36030060
36030090
36030080
38249992
38249956
38249992
38249957
38249992
38249992
84141010
84141015
84141020
84141015
85437090
85437070