Termíny pro podání Intrastatu v roce 2018

V roce 2018 mají povinnost vykazovat Intrastat všichni plátci DPH, kteří v předešlém roce Intrastat vykazovali a suma všech měsíčních hlášení přesáhla částku 8 mil. CZK.

Nově vznikne povinnost vykazovat Intrastat v roce 2018 těm subjektům, které během roku dovezou z EU nebo vyvezou do zemí EU, zboží v celkové hodnotě převyšující částku 8 mil. CZK.
Za  měsíc, ve kterém dojde k překročení limitu 8 mil. CZK, je nutné podat první hlášení Intrastatu, a to pouze elektronicky (pokud se nejedná o jednorázové hlášení).
V roce 2018 se měsíční hlášení Intrastatu opět podávají nejpozději do 12- tého pracovního dne měsíce následujícího, což vychází na tyto termíny: 
 
za leden 2018 - do 16. února (pátek)
za únor 2018 - do 16. března (pátek)
za březen 2018 - do 18. dubna (středa)
za duben 2018 - do 18. května (pátek)
za květen 2018 - do 18. června (pondělí)
za červen 2018 - do 19. července (čtvrtek)
za červenec 2018 - do 16. srpna (čtvrtek)
za srpen 2018 - do 18. září (úterý)
za září 2018 - do 16. října (úterý)
za říjen 2018 - do 16. listopadu (pátek)
za listopad 2018 - do 18. prosince (úterý)
za prosinec 2018 - do 17. ledna 2019 (čtvrtek)