Intrastat - CEDA service & consulting

Novinky

Termíny pro podání hlášení Intrastatu za rok 2017

Plátci DPH, kteří v roce 2016 vykázali Intrastat v úhrnné hodnotě převyšující částku 8 mil..

Hlášení Intrastat vs. přiznání k DPH - pokračování

K předchozímu článku doplňujeme další případy, kdy hlášení Intrastatu a přiznání k DPH bud..

Hodnoty hlášení Intrastat vs. přiznání k DPH

Poslední změny v metodice podávání hlášení Intrastatu  přineslo nařízení vlády č. 244/2016..