Intrastat - CEDA service & consulting

Novinky

Opravy Intrastatu za rok 2015

Pro povinnost opravit chybně nebo nepřesně podané hlášení Ingrastatu je stanovena lhůta 30 dnů ode d..

Termíny pro podání hlášení Intrastatu v Chorvatsku

Každá země EU má pro podávání hlášení Intrastatu vlastní legislativou stanovené termíny, do kdy nejp..

Intrastat 2016 - limity pro vznik povinnosti podávat Intrastat v ČR a v ostatních zemích EU.

Každá země EU má vlastní legislativou stanovený práh, po jehož překročení musí subjekty registrované..