Intrastat - CEDA service & consulting

Novinky

Intrastat a vykazování třístranných obchodů

Třístranným obchodem je v Intrastatu nazývána obchodní transakce mezi subjekty ze dvou nebo tří..

Dohoda CETA vstoupila provizorně v platnost

Aktuálně přidáváme novinku, která se netýká Intrastatu, ale oblasti cla. Dohoda mezi Kanadou a země..

Intrastat a celní sazebník 2016-2017 (2. pokračování)

Změny ve vykazovaných celních nomenklaturách uváděných do hlášení Intrastatu v roce 2017 jsou z..